Güney Marmara İşletmeleri ve Girişimciliği Büyüyor.

GÜNMARSİFED KOSGEB’in desteği ile TR22 Bölgesinde 18.10.2016-18.10.2018 tarihleri arsında ihracat odaklı Tematik Projeyi
uygulayacaktır. Hedef; bölge ihracatının arttırılması.