Menü

Vizyonumuz

Vizyonumuz

VİZYONUMUZ:

Federasyonumuz üyelerine en iyi hizmeti sunarak onların federasyonumuzdan memnun kalmasını sağlayan, kurumsallaşmayı öncelikle kendi bünyesinde geliştirerek tüm üyelerinin iş yerlerinde yaygınlaştıran, 

Gerektiğinde meslek teamüllerini tespit eden ve bunların genel kabul görmesi konusunda çalışmalar yürüten, Üyelerinin iş kolları ile ilgili yenilikleri takip edip, gelişen teknolojiye üyelerinin kavuşmaları konusunda destek veren, bölge dinamiklerini bölge menfaatlerine tarafsızca ve katma değer yaratma potansiyelleri doğrultusunda yönlendiren bir vizyon anlayışına sahiptir.
 
 

KALİTE POLİTİKAMIZ:

Kanunların yol göstericiliği ve hukukun üstünlüğü ilkesini zedelemeden üyelerimize yapılan her türlü hizmette onların menfaatlerini ön planda bulundurmak, 
 
Vermiş olduğumuz hizmetlerde kalite öncelikli olmak üzere, hatları sıfıra indirmek, üye memnuniyetini yukarılara çıkarmak, vermiş olduğumuz hizmette planlanan hedeflere ulaşmak için sürekli iyileşmeyi amaç edinmek, amacımıza ulaşmak için kalite hedefleri koymak ve bu hedeflerin takipçisi olmak, kaliteyi başta yönetim olmak üzere tüm personel olarak benimsemek, konu ile ilgili eğitimler vermek, kalite yönetim sistemini benimsemek, uymak ve etkin tutma gayreti içinde olmaktır.